Reglement voor de rest van het seizoen

Er wordt gespeeld volgens de op dat moment gangbare FIDE-rapidregels behalve voor de hieronder vermelde punten. Opgepast vanaf 1 juli 2014 worden/zijn de nieuwe FIDE-regels van kracht, maar dit geeft geen problemen voor de rapidregels die hieronder niet vermeld staan. In afwijking van de FIDE-rapidregels te hanteren vanaf 1 juli 2014 kan een speler voor de eerste twee uitgevoerde onreglementaire zetten van zijn tegenstander de winst niet claimen. In geval van het claimen van een onreglementaire zet bij de arbiter dient, indien dit over de allerlaatste gespeelde zet betreft, deze zet te worden teruggezet en indien mogelijk met het aangeraakte stuk gespeeld te worden (of het aangeraakte stuk van de tegenstander geslagen te worden) nadat de tegenstander eerst twee minuten heeft bijgekregen. Vanaf een derde keer kan de winst wel geclaimd worden. Motivering:Er werd opgemerkt dat bepaalde kinderen in verloren stellingen opzettelijk domme schaakzetten spelen in de hoop de tegenstander onreglementaire zetten speelt. De drie coördinatoren vinden deze evolutie een slechte zaak voor het jeugdschaak en vinden het daarom gepast om hier corrigerend in te grijpen.